shoya dozono

/ Bio

Design Engineer, Programmer, Visual Researcher

 

b.1988

2008-2012  Tokyo Zokei University (JP)

2012-2014  IAMAS (JP)

2016-  Qosmo, inc.

 

 

contact [at] shoyadozono.com

 >> Log